Scroll Top

Dankoffers en deuroffers

Wees deel van ons bediening en visie

 

Ons moedig lidmate aan om ook deur die gee van ‘n gereelde dankoffer deel te wees van die bediening van die gemeente en die uitleef van ons visie.

  • Daar is koeverte in al die portale van die kerkgebou wat vir hierdie doel gebruik kan word.
  • Al meer lidmate verkies om hul dankoffer deur middel van ‘n gereelde elektroniese oorbetaling te doen. Ons moedig dit graag ook aan.
  • Jy sou ook by die bank kon reël vir ‘n gereelde aftrekorder indien jy nie van ‘n elektroniese bankdienste gebruik maak nie.

Op die eerste Sondag in November vier die gemeente Dankfees. Die hele Oktober is Dankfeesmaand en lidmate word aangemoedig om ’n spesiale dankoffer dan te gee.

 

Waarom ‘n dankoffer gee?

• Jy sê so dankie!
• Jy leer om van God afhanklik te lewe.
• Jy belê in God se Koninkryk en word `n vennoot daarin.
• Jy wys aan watter geloofsgemeenskap jy jouself verbind.

 

Bankbesonderhede

NG Kerk Pinelands
ABSA Tjek rekeningnommer: 370 580 081
Takkode: 632 005

 

“Wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.”

 

(1 Kron 29:14)