Scroll Top

Doop

Jy behoort aan God en ons eien al God se beloftes aan jou toe.

 

In Pinelands Gemeente heg ons groot waarde aan die doop as ʼn genadeteken van God wat ons seën, reinig, roep en stuur. God wag nie vir ons om die eerste tree na Hom te gee nie. God gee die eerste tree. Die doop herinner ons daaraan dat ons aan God behoort en dat ons daarom aan die liefde behoort. Ons is geliefd en daarom kan ons God se skepping en skepsels onbevange liefhê.

By elke doop oorhandig ons aan die ouers of dopeling namens die gemeente ʼn Bybel en ʼn doopkersie, wat met die herdenking van die doopdatum, aangesteek kan word as ʼn herinnering aan my doop en ʼn herinnering aan Wie ek behoort.

ʼn Ouer, ouers of voog wat ʼn kindjie wil laat doop, of volwassenes wat nuut is tot die geloof en hierdie genadeteken wil ontvang, kan ʼn afspraak maak met ons predikant vir ʼn informele gesprek en om ʼn gepaste datum vir die doop te kies.