Scroll Top

Efesiërs 1:13-23 | Waar God Gebeur

Paulus bid dat ons harte so aangespreek en aangeraak sal word deur Jesus, dat ons met die oë van God se hart begin sien wat mense nie gewoonlik sien nie...