Scroll Top

Heilige Week Program

Wat in die Heilige Week, ook bekend as die Groot Lydensweek, van van ons gevra word, is eenvoudig maar moeilik: om toe te laat dat God ons op God se manier liefhê; en om op daardie liefde te reageer met ons hele wese.