Scroll Top

Historiese doop in Pinelands

Sondag 23 April se gesamentlike diens met CPK Athlone was 'n hartlike en vreugdevolle viering van ons verbintenis in Christus.

Ons gesamentlike erediens met CPK Athlone was werklik geseënd. Ds. Jeanene Matthyse het Athlone gemeente se jongste lidmaat, Alex Wade Guta, in Pinelands se kerkgebou gedoop. ʼn Historiese gebeurtenis, want Alex is die eerste kind van Athlone se CPK wat in die NG Kerk gedoop is. Verder het Ds. Warren Thieras oor die tekens van die ware kerk gepreek, ons kinders het saam deelgeneem aan KinderKasteel, ons het die nagmaal saam gevier en na die diens is die fees voort gesit met heerlike eetgoed en warm koinonia.

Baie dankie aan elkeen wat deelgeneem het en wat saamgewerk het om dit so ʼn spesiale geleentheid te maak.