Scroll Top

Onder die blaredak 3: Omdat daar orde is wat lewe gee

In die natuur ervaar ons iets van die ritme en orde wat God skep. Hoe kan ons in groter harmonie met God se orde leef, eerder as om ons eie ordes op die wêreld te probeer afdwing?