Scroll Top

Vakature | Gemeentebestuurder

Die NG Kerk Pinelands het die dienste van ʼn gemeentebestuurder nodig

GEMEENTEBESTUURDER

 

Pinelands Gemeente is op soek na ʼn toegewyde gelowige wat ons as dinamiese gemeentebestuurder kan help om ons roeping beter uit te leef.

 

Hierdie deeltydse pos in die kerkkantoor sal die algemene bestuur van die gemeente se personeel en aktiwiteite behels (boekhouding uitgesluit), asook administratiewe ondersteuning aan die kerkraad en predikant. Kommunikasie in die gemeente en na buite sal ook een van die gemeentebestuurder se sleutelfunksies wees. ʼn Finale pligtestaat sal in oorleg met die suksesvolle kandidaat opgestel word.

 

Die ideale kandidaat sal aan die volgende vaardighede beskik:

 

  •  ʼn Self-gemotiveerde, gedissiplineerde en betroubare persoon met uitstekende interpersoonlike vaardighede.
  • Die vermoë om selfstandig en as deel van ʼn span te werk.
  • Kreatiewe probleemoplossing en prioritisering is belangrik.
  • Goeie organisasie vaardighede.
  • Goeie kommunikasie-vaardighede in ten minste Afrikaans en Engels.
  • Ervaring van toepaslike kommunikasiemediums om projekte te bemark, veral ook op sosiale media platforms.
  • Goeie rekenaargeletterd, kennis en ervaring van ten minste Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Ervaring met platforms soos Google Docs, Mailchimp, Canva en WordPress sal in die kandidaat se guns tel.

 

Diensaanvaarding: 1 November 2023 of so kort as moontlik daarna.

Salaris: Vergoeding sal met die finale ooreenkoms van ʼn pligtestaat volgens die NG Kerk se vergoedingsriglyne vir amptenare bereken word.

Navrae: Heleen Meyer by heleen.m@iafrica.com.

 

Indien u belangstel stuur asseblief 1) ʼn brief van +- 200 woorde wat motiveer hoekom u vir hierdie pos aansoek doen en 2) ʼn CV (nie langer as 2 bladsye nie) na heleen.m@iafrica.com. Sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 27 Oktober 2023 om 17:00.

 

As u nie terugvoering ontvang binne 30 dae vanaf die sluitingsdatum nie kan u u aansoek as onsuksesvol beskou. Die Kerkraad behou die reg om nie die pos te vul nie.