Scroll Top

Versorging

Waar ons mekaar geestelik en emosioneel ondersteun.

 

Wanneer mense deur moeilike tye gaan is dit veral in vriende wat hulle troos en ondersteuning vind. Die predikant is maar net een versorger in ʼn gemeente. Ons kan almal help om mekaar te versorg en ons wil graag lidmate toerus en ruimtes skep waarin ons mekaar in ʼn verskeidenheid situasies kan bystaan.

Ons predikant beskou dit ook as een van sy primêre take om lidmate wat deur moeilike tye gaan emosioneel en geestelik te ondersteun. ʼn Predikant is reisgeselskap op jou pad met die Here.

Kontak asseblief die kantoor of die predikant direk as jy of iemand waarvan jy weet deur ’n moeilike tyd gaan (siekte ens.) of ’n besoek van ’n predikant sal waardeer. Moenie aanvaar dat die predikant reeds weet nie – dikwels weet hy of sy (nog) nie! Jy hoef natuurlik nie net kontak te maak as jy in ’n krisis is nie. Ook as jy sommer net oor jou eie geloofspad wil gesels sal dit vir die predikant ’n voorreg wees om op ’n stukkie van jou reis met God saam te loop.

 

Besoeke aan senior lidmate

Dit is vir Pinelands Gemeente belangrik dat senior lidmate sal ervaar dat hulle ’n spesiale plek in die gemeente het – en dat die Here hulle op baie maniere in sy diens roep en gebruik. Spesiale moeite word deur lidmate en die predikant gemaak om mense in tehuise te besoek wat dit moeilik vind om kerkdienste by te woon.

Kontak asseblief die kantoor of die predikant met vrymoedigheid wanneer ook al jy of iemand wat jy ken ‘n behoefte het aan ’n gesprek, besoek of gebed. Dankie aan so baie senior lidmate wat deur hulle voorbidding en deelname ’n onmisbare rol speel in ons gemeente.