Scroll Top

Wie is ons?

Pinelands Gemeente wil ‘n baken van hoop wees wat saam met God droom, ‘n leergemeenskap wat dieper dink oor die lewe en mense wat in liefde ons naaste en die aarde dien. Raak op jou manier deel van ons!

Droom saam

Droom saam

Hier raak ons in verwondering stil voor God sodat God se Woord ons verbeeldings kan aangryp

 

Om saam te droom is om ons drome met God en mekaar te deel. Dit is om die musiek van God se toekoms te hoor en saam te sing. Dit is om wakker te word tot die nuwe moontlikhede wat God skenk en om met nuwe oë na God se skepping te leer kyk. Dit is om op die kritiese oomblikke van ons lewe op te staan en te sê: “Ek het ʼn droom!”

Dink saam

Dink saam

God nooi ons uit na ʼn dieper wysheid wat ons hele menswees insluit

 

Geloof is nie net ‘n kop ding nie. Dit is om die Here lief te hê en te geniet met ons hele hart, siel, krag en verstand en ons naaste soos onsself. Dit behels ons hele menswees en sluit al ons kritiese vrae, sterk emosies, fisiese begeertes, oop wonde, ou letsels en unieke vermoëns in. Kom soek saam na ʼn dieper wysheid wat ons koppe, harte, hande en voete vir God ontsluit.

Dien saam

Dien saam

God se liefde is ‘n beweging wat genees, brûe bou en ligvoet op die aarde loop

 

Daar is so baie mense wat in nood is – eensaam, siek, arm, uitgesluit. Daar is konflikte en hoë mure wat mense van mekaar skei. Ook die aarde is verwond en smag na herstel. Hierdie is jou kans om ʼn verskil te maak deur om te gee, saam te staan, saam te werk en ligvoet op die aarde te loop.

Loop Saam

Loop Saam

Of ons nou droom, dink of dien… ons doen dit saam.

 

Om by mekaar te staan, mekaar se drome en laste te deel, of net saam met iemand te loop kan iets heiligs wees. Ons glo dat elke mens uniek en waardig na die beeld van God geskep is. Daarom verwelkom ons in Jesus se Gees van gasvryheid alle persone om volledig aan elke deel van die kerk se lewe deel te neem, ongeag hulle ouderdom, vermoëns, gender, seksuele oriëntasie, ras, klas of taal.

ONS SPAN

IMG_20220206_093014
Mariélle Ferreira
Kerkraadslid

Eiendomme | Kuiermark

IMG_20220206_093050
Corrie Nel
Kerkraadslid

Samesyn | Eiendomme

IMG_9132
Ina Conradie
Kerkraadslid

Sosiale Geregtigheid | Kuiermark

IMG_20220206_093355
Johan Gerber
Kerkraadslid

Finansies | Dagbestuur | Kuiermark

IMG_9138
Ruan van Jaarsveld
Kerkraadslid

Finansies | Dagbestuur | Getuienis

IMG_9110 (2)
Chrisna Landman
Kerkraadslid

Kleingroepe

IMG_9123
Maryna Botha
Kerkraadslid

Samesyn | Dagbestuur | Diensverhoudinge | Musiek

IMG_9119
Leendert Wijnja
Kerkraadslid

Aflosleraar | Dagbestuur | Jeug | Musiek

IMG_9128
Annelien Rabie-Boshoff
Kerkraadslid

Eredienste | Kursusse | Getuienis

IMG_20220206_092952
Julie Hitchcock
Kerkraadslid

Samesyn | Eredienste

IMG_20220206_105020
Vanwyk Liebenberg
Ouderling

Finansies | Diensverhoudinge

IMG_20220206_093315
Dawie Marais
Kerkraadslid

Getuienis | Eiendomme

WhatsApp Image 2022-02-08 at 1.48.17 PM
Heleen Meyer
Kerkraadslid

Dagbestuur| Diensverhoudinge | Musiek

IMG_20220206_105002
Helgard Pretorius
Leraar

Getuienis | Jeug | Samesyn

dav
Johannie van As
Ouderling

Kommunikasie | Samesyn | Jeug

IMG_20220206_105013
Shantelle Weitz
Kerkraadslid

Jeug | Musiek

Anita
Anita Krüger
Skriba / Kantoor

Vir algemene navrae of administratiewe sake, kontak my Dinsdag tot Vrydag beskikbaar van 09:00-12:30.

Clifford
Clifford van Heusden
Koster

Praktiese reëlings aangaande die kerkgebou, eredienste en ander byeenkomste.

Veranza
Veranza Joubert
Orrelis

Musiek by eredienste, begrafnisse en ander dienste of as jy belangstel om deel te raak van ons musiekbediening.

Victoria Finck
Victoria Finck
Skoonmaker

Victoria van Victoria’s Cleaning Services is die staatmaker wat ons help om die kerkgebou en -terrein mooi skoon te hou.

Thomas Steven
Thomas Steven
Sekuriteitswag

Kontak gerus die kerkkantoor om met Steven kontak te maak oor motorwagdienste by eredienste en ander funksies in die kerkgebou.

GESKIEDENIS

Pinelands Gemeente is ‘n NG Kerk met ‘n ryk geskiedenis, gestig in 1943.

In die 1940s was die gemeente deel van die NG Gemeente Maitland en moes met periodieke bediening volstaan. Op ‘n geselligheid deur Afrikaanssprekendes en lede van die moedergemeente, besluit  hul om ‘n kerk in Pinelands te bou, omdat hulle af en toe in ‘n onaantreklike saaltjie vir eredienste byeen moes kom. Hulle gaan dadelik aan die werk en bou die teenswoordige kerkgebou, ontwerp deur die argitek H. Sikkel.

So is die gemeente Pinelands op 27 Oktober 1943 met sowat 200 lede gestig. Dadelik begin die lidmate bou aan ‘n pastorie. Die eerste predikant was ds. P.M. van Heerden, wat op 8 Julie 1944 bevestig is. Na 18 maande vertrek hy en volg ds. P.J. du Plessis hom op 10 Mei 1946 op.

Die gemeente maak groot vordering in die eerste jare van sy bestaan. In 1952 skryf die Ons gemeentelike feesalbum: “Die deursnee-lidmate is almal mense met ‘n goeie agtergrond, beskaafd, goed ontwikkel en ambisieus, soos veral blyk uit die verantwoordelike betrekkings wat hulle beklee.”

Pinelands se lidmate het deur die jare goed toegeneem en dit bly as selfstandige gemeente voortbestaan. Die eerste vroulike predikant in die gemeente se 67-jarige bestaan, prop. Tiana Bosman, is op 31 Oktober 2010 in die gemeente ontvang en bevestig.

Vars idees vir die 21ste eeu

“Gays is mense wat ons leer dat liefde ook anders kan lyk, veelsoortig en veelkleurig kan wees, as wat ons gedink het wat die norm is.”

In 2015 was Pinelands Gemeente een van vier kerke in die land wat prontuit gay mense genooi om selfdegeslag-verbintenisse te bevestig en ook hier as leraar, ouderling, diaken of in enige ander amp of rol te dien.

Predikante

 • Paul Marais van Heerden, 1944 – 1946 (eerste leraar)
 • Philippus Jacobus du Plessis, 1946 – 1951 (toe hy emeriteer)
 • Johannes Jochemus Euchristius Koornhof, 1952 – 1955
 • Dr. Karl Willem Heese, 1956 – 1959/’60
 • Hermanus Charles Kinghorn, 1960 – 1965, 23 Januarie 1970 – 17 Februarie 1981
 • Nicolaas Franciscus Petrus Burger, 15 Oktober 1965 – 1969
 • Lucius Dreyer, 1970 – 1974 (opdrag: hospitaalleraar)
 • Dr. Johannes Jochemus Koornhof, 11 Oktober 1981 – 1991 (het sy emeritaat aanvaar op 18 Mei 2014 in die NG Gemeente Stellenbosch aanvaar)
 • Dr. Marthinus Hermanus Heyns, 1992 – 2006
 • Dr. Casparus Johannes (Cas) Wepener, 22 Julie 2007 – 2010
 • Dr. Tiana Bosman, 31 Oktober 2010 – 2018
 • Helgard Pretorious, 2018 – dese